Θεόδωρος Τσακίρης

Θεόδωρος Τσακίρης

Ο Θεόδωρος Τσακίρης είναι αναπληρωτής καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας