ΕΟΠΥΥ: Παροχές στον αέρα, ασφαλισµένοι στα κάγκελα

Τελευταία Ενημέρωση
Μέχρι στιγµής δεν έχουν ετοιµαστεί ούτε καν τα ηλεκτρονικά συστήµατα ώστε να ενσωµατωθούν οι αλλαγές των νέων παροχών προς τους ασφαλισµένους

Tο πρώτο του crash test πέρασε ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Βασίλης Πλαγιανάκος, ο οποίος πήρε το «πράσινο φως» της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, εν µέσω όµως έντονων διαφωνιών µεταξύ των κυβερνητικών βουλευτών και των βουλευτών της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ανέλαβε επισήµως από χθες τα καθήκοντά του και πλέον καλείται να λύσει τα προβλήµατα του Οργανισµού. Ο ΕΟΠΥΥ, λίγους µήνες πριν από τις εκλογές, θα πρέπει να παρουσιάσει κοινωνικό πρόσωπο, µε νέες παροχές προς τους ασφαλισµένους του, κάτι που θα επιδιώξει και η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, όπως αναφέρουν πηγές του «Εθνους».

Το στοίχηµα, για τον µέχρι πρότινος καθηγητή Βασίλη Πλαγιανάκο, είναι να εφαρµοστούν µε ταχύτατους ρυθµούς οι δεσµεύσεις της κυβέρνησης, όπως είναι η κάλυψη των οδοντιατρικών υπηρεσιών, αρχικά σε παιδιά και στη συνέχεια σε ενηλίκους. 

Εξάλλου, µέχρι σήµερα ο ΕΟΠΥΥ, µολονότι διαχειρίζεται περίπου 5 δισ. ευρώ για τους 10 εκατ. ασφαλισµένους του, δεν διαθέτει καν συµβάσεις µε οδοντιάτρους ώστε να τους επισκέπτονται δωρεάν οι ασθενείς. Την ίδια ώρα, ο νέος πρόεδρος θα αναµετρηθεί µε το πρόβληµα των ελέγχων και ειδικά πώς θα καταστήσει απολύτως αποτελεσµατικούς και ουσιαστικούς τους ελέγχους στη συνταγογράφηση φαρµάκων αλλά και στους συµβεβληµένους παρόχους, όπως είναι οι ιδιωτικές κλινικές. Ο ίδιος προτάσσει στις άµεσες προτεραιότητές του την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ.

Ασθενείς και πάροχοι περιπλέκονται σε ένα χαώδες σύστηµα αποζηµιώσεων και υπηρεσιών

Συγκεκριµένα, ο νέος πρόεδρος δήλωσε ότι θα αναδιοργανώσει τα φαρµακεία του Οργανισµού, απ’ όπου οι βαριά πάσχοντες παίρνουν τα φάρµακα υψηλού κόστους. Μάλιστα, στόχος του είναι ειδικά σε αποµακρυσµένες περιοχές και νησιά τα φάρµακα να φθάνουν στο σπίτι των ασθενών, ώστε να µην ταλαιπωρούνται µε αναµονές. Επίσης, ανάµεσα στους γρίφους που θα κληθεί να λύσει ο νέος πρόεδρος είναι πώς θα µετατρέψει όλες τις έντυπες συνταγές, γνωµατεύσεις και παραπεµπτικά σε ηλεκτρονική µορφή.

«Μισός» Κανονισµός Παροχών

Οµως, το µεγάλο στοίχηµα αφορά στην εφαρµογή του νέου Κανονισµού Παροχών του ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ), ο οποίος σήµερα εφαρµόζεται... µισός, ενώ θα έπρεπε να είναι σε πλήρη ισχύ από τον περασµένο Νοέµβριο. Εγκυρες πηγές του «Εθνους» αναφέρουν ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν ετοιµαστεί ούτε καν τα ηλεκτρονικά συστήµατα ώστε να ενσωµατωθούν οι αλλαγές των νέων παροχών προς τους ασφαλισµένους, αλλά και οι αποζηµιώσεις προς τους παρόχους (κλινικές, θεραπευτήρια, ελεύθεροι επαγγελµατίες κ.ά.), καθώς δεν έχουν εκδοθεί καν οι σχετικές εγκύκλιοι.

Αποτέλεσµα είναι σήµερα να τρέχουν και να µη φθάνουν οι εργαζόµενοι στον ΕΟΠΥΥ προκειµένου να υιοθετήσουν όλες τις νέες αλλαγές και να τις ενσωµατώσουν στο ηλεκτρονικό σύστηµα, ενώ το κύµα διαµαρτυριών που δέχονται από ασθενείς και παρόχους είναι συνεχές.

Η καθυστέρηση Υψηλόβαθµοι κυβερνητικοί παράγοντες έλεγαν στο «Εθνος» πως δεν είναι τυχαία αυτή η καθυστέρηση που παρατηρείται, καθώς ο νέος Κανονισµός του ΕΟΠΥΥ, που θα έβαζε σε άλλη τροχιά λειτουργίας τον Οργανισµό, δεν στηρίχθηκε δεόντως από την απερχόµενη διοίκηση, αφού µέχρι την τελευταία στιγµή υποστήριζε ότι δεν υπάρχει νέος Κανονισµός, την ώρα όµως που η ηγεσία του υπουργείου Υγείας τον δηµοσιοποιούσε.

Μ’ αυτά και µ’ αυτά, σε αναµονή είναι ασφαλισµένοι αλλά και πάροχοι υγείας, όπως κλινικές και επαγγελµατίες υγείας (φυσικοθεραπευτές, οπτικοί κ.ά.), καθώς από τον νέο Κανονισµό Παροχών του ΕΟΠΥΥ κρίνεται και πώς θα αποζηµιώνονται όλοι.

Φυσικοθεραπείες µε... αγκάθια

Χάος έχουν προκαλέσει οι αλλαγές του ΕΟΠΥΥ στον τοµέα των φυσικοθεραπειών. Ενδεικτικό του ότι τα ηλεκτρονικά συστήµατα δεν είναι έτοιµα για τον νέο Κανονισµό Παροχών είναι το γεγονός ότι σήµερα όσοι ασφαλισµένοι χρειάζονται φυσικοθεραπείες ταλαιπωρούνται, καθώς εκδίδονται παραπεµπτικά τόσο από την πλατφόρµα της Η∆ΙΚΑ όσο και από αυτήν του ΕΟΠΥΥ. Οµως οι γνωµατεύσεις που προέρχονται από την Η∆ΙΚΑ δεν αναγνωρίζονται από τον Οργανισµό, µε συνέπεια οι πάσχοντες να µην µπορούν να κάνουν τις φυσικοθεραπείες τους.

Σοβαρά προβλήµατα καταγράφονται και στην αποζηµίωση των φυσικοθεραπειών ειδικής αγωγής, όταν αυτές γίνονται από επαγγελµατίες που δεν έχουν κάνει σύµβαση µε τον ΕΟΠΥΥ.

Σε πολλές περιπτώσεις, µάλιστα, ο κλάδος διαπιστώνει ότι δεν γίνονται αποδεκτές από τον ΕΟΠΥΥ για αποζηµίωση αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες φυσικοθεραπευτές που παρέχουν υπηρεσίες ειδικής αγωγής.

Στα κάγκελα είναι όµως και οι εργαζόµενοι στα κέντρα αποκατάστασης, καθώς εδώ και λίγα 24ωρα ο ΕΟΠΥΥ εφαρµόζοντας... µερικώς τον νέο ΕΚΠΥ άλλαξε τον τρόπο εισαγωγής των ασθενών.Σύµφωνα µε την Ενωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος, ο ΕΟΠΥΥ αιφνιδίως µε νέα οδηγία του υποχρεώνει τη συµπλήρωση ηλεκτρονικά ιατρικής γνωµάτευσης για την παραποµπή ασφαλισµένου σε κέντρο αποκατάστασης, µε µία βασική λεπτοµέρεια: καµία ηλεκτρονική ιατρική γνωµάτευση δεν είναι αναρτηµένη στο σύστηµα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι αντίστοιχες ηλεκτρονικές γνωµατεύσεις προβλέπονται στον νέο ΕΚΠΥ για όλη τη δευτεροβάθµια περίθαλψη, αλλά πουθενά δεν έχουν εφαρµοστεί.

Εν αναµονή του ΣτΕ Από την άλλη, χάος επικρατεί και µε άλλες υπηρεσίες ειδικής αγωγής, όπως είναι οι λογοθεραπείες και οι εργοθεραπείες. Ο νέος τρόπος αποζηµίωσης από τον ΕΟΠΥΥ προβλέπει οι επιστήµονες να αποζηµιώνονται µε ειδικά κουπόνια (voucher), τα οποία θα τους προσκοµίζουν οι ασθενείς. Ο κλάδος αντιτίθεται σε αυτόν τον τρόπο και έχει προσφύγει στο ΣτΕ.

Στο µεταξύ, όµως, οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ που χρειάζονται λογοθεραπείες είναι στον αέρα, αφού συνεχίζουν να καταβάλλουν το κόστος της θεραπείας, το οποίο στη συνέχεια θα διεκδικήσουν από τον Οργανισµό, αλλά είναι άγνωστο πότε και αν θα λάβουν τα χρήµατά τους. Τα περιβόητα voucher τέθηκαν σε ισχύ θεωρητικά από τις αρχές του χρόνου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ