Φωτογραφία: Pixabay

ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνει ο διορισμός 15.000 εκπαιδευτικών στα σχολεία

Η προκήρυξη και επιλογή θα πραγµατοποιηθεί µε σειρά προτεραιότητας από το ΑΣΕΠ και σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης που ορίζονται από τον νόµο

Με ταχύτατους ρυθµούς είναι αποφασισµένη να προχωρήσει η κυβέρνηση τους διορισµούς των εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες, δεδοµένου ότι θα πρέπει να µεσολαβήσει το ΑΣΕΠ, ενώ και ο αριθµός των αιτήσεων θα είναι τεράστιος. Οι υποψήφιοι αναµένεται να ξεπεράσουν τους 150.000, γεγονός που καθιστά το «εγχείρηµα» τεχνικά δύσκολο. Η αγωνία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι για χρόνια περιµένουν αυτή την ηµέρα, έχει κορυφωθεί.

Παρά τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν αυτό το διάστηµα, δάσκαλοι και καθηγητές έχουν στρέψει το βλέµµα τους στην ανακοίνωση της σχετικής προκήρυξης και στις προθεσµίες που θα ανακοινωθούν προκειµένου ο καθένας να καταθέσει την αίτησή του.

«Οι πρώτοι 4.500 διορισµοί θα πραγµατοποιηθούν στον πολύπαθο τοµέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ενώ θα ακολουθήσουν 5.250 διορισµοί το 2020 και το 2021 αντίστοιχα» τονίζει στο «Εθνος της Κυριακής» η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη και αναλύει τον τρόπο µε το οποίο θα προχωρήσει τεχνικά η διαδικασία για τις προσλήψεις των 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή αλλά και των αναπληρωτών και ωροµισθίων για την ερχόµενη σχολική χρονιά. Αµέσως µετά την υιοθέτηση του νέου συστήµατος διορισµών από τη Βουλή, ξεκινούν οι τεχνικές εργασίες για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας.

Η προκήρυξη και επιλογή θα πραγµατοποιηθεί µε σειρά προτεραιότητας από το ΑΣΕΠ και σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης που ορίζονται από τον νόµο. Πιο συγκεκριµένα, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για τον διορισµό τους ως µόνιµων ή και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωροµίσθιων. Κατόπιν οι υποψήφιοι θα κατηγοριοποιηθούν ανά κλάδο και ειδικότητα σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ενώ το ΑΣΕΠ θα αναρτήσει δηµόσια τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες.

Οι πρώτοι 4.500 καθηγητές θα καλύψουν κενά στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Το σχέδιο θα αποτελέσει πιλότο για τις προσλήψεις των επόµενων ετών.

Από την εποµένη της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων και µε προθεσµία 10 ηµερών, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, και έπειτα από τον απαιτούµενο έλεγχο του ΑΣΕΠ οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες θα δηµοσιευτούν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Επιπλέον, οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους τελικούς πίνακες θα έχουν τη δυνατότητα να διορίζονται κατά τη διάρκεια της ισχύος τους, ανάλογα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, οι υποψήφιοι που έχουν καταταγεί στους τελικούς πίνακες θα καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίµησης για µόνιµο διορισµό σε περιοχές διορισµού της επιλογής τους, µε τη δήλωση να υποβάλλεται άπαξ κατ’ έτος και µε αµετάκλητο χαρακτήρα.

Όσον αφορά στον λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσουν οι προσλήψεις στην εκπαίδευση από τον χώρο της Ειδικής Αγωγής, η κ. Τζούφη δηλώνει ότι η υπεράσπιση των δικαιωµάτων και η κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων τέθηκε ως προτεραιότητα από την πρώτη µέρα ανάληψης της διακυβέρνησης. «Ειδικότερα, η κοινωνική οµάδα των µαθητών µε αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επλήγη ιδιαίτερα λόγω της οικονοµικής κρίσης και των προγραµµάτων λιτότητας που εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια» υπογραµµίζει η υφυπουργός και αναφέρει:

«Την ίδια περίοδο καταγράφεται σηµαντική αύξηση του µαθητικού πληθυσµού που χρήζει υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριµένα, στα Γενικά Σχολεία φοιτούν 95.000 µαθητές, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 11.000. Ωστόσο, το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό, δεν ξεπερνά τις 3.500 και το 80% του στελεχικού δυναµικού που απασχολείται στην Ειδική Εκπαίδευση είναι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι. Φέτος, για να καταφέρουµε να καλύψουµε τις ανάγκες προχωρήσαµε στην πρόσληψη 16.000 αναπληρωτών αποκλειστικά και µόνο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Κατόπιν αυτών των διαπιστώσεων, όπως εξηγεί η κ. Τζούφη, «η απόφασή µας να ξεκινήσουν οι προσλήψεις από την Ειδική Αγωγή προκύπτει από τη διαχρονική παραµέληση του ευαίσθητου αυτού κλάδου από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, καθώς και από την κοινωνική και παιδαγωγική ανάγκη οι µαθητές µε αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να συµπεριλαµβάνονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και στο σύνολο της κοινωνικής ζωής».

Λύκειο και νέο εξεταστικό σύστημα

Μετά τους διορισµούς, το επόµενο µεγάλο θέµα που έχει να προχωρήσει άµεσα το υπουργείο Παιδείας είναι το τελικό σχέδιο για τις αλλαγές στο λύκειο και το νέο εξεταστικό σύστηµα, µε δεδοµένο ότι το καλοκαίρι οι µαθητές της Β' Λυκείου θα πρέπει να καταθέσουν το πρώτο µηχανογραφικό δελτίο. Οπως αναφέρει η υφυπουργός, η νοµοθετική ρύθµιση των αλλαγών στο λύκειο και το νέο εξεταστικό σύστηµα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι σε διαδικασία προετοιµασίας και διαβούλευσης µε την ευρύτερη σχολική κοινότητα. Το σχέδιο νόµου προγραµµατίζεται να κατατεθεί το επόµενο διάστηµα στη Βουλή και οι αλλαγές θα αφορούν στους υποψήφιους που θα εξεταστούν πανελλαδικά το καλοκαίρι του 2020.

Οι αλλαγές θα αποτελέσουν µια πραγµατική µεταρρυθµιστική τοµή, η οποία φιλοδοξεί να αναβαθµίσει το λύκειο συνολικά, το απολυτήριο και τη Γ’ τάξη και να καταστήσει πιο αξιόπιστη την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και τα µέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια, η υφυπουργός τονίζει ότι προχώρησαν στη νοµοθέτηση ενός επικαιροποιηµένου πλαισίου (Ν. 4415/2016), το οποίο προβλέπει την εφαρµογή των αναλυτικών προγραµµάτων σπουδών, τη διδασκαλία στην ελληνική γλώσσα, ποικίλων διδακτικών αντικειµένων, σε δίγλωσσες µονάδες και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικού πολιτισµού σε Τµήµατα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ).

«Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι φέτος µεριµνήσαµε για την έγκαιρη απόσπαση των εκπαιδευτικών στις χώρες του εξωτερικού, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το νέο σχολικό έτος ξεκίνησε µε τη συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών στη θέση τους και τη στελέχωση των σχολικών µονάδων του εξωτερικού να ξεπερνά το 75% των δηλωθέντων αναγκών» δηλώνει η υφυπουργός και προσθέτει:

«Στην κατεύθυνση αυτή συνεισέφερε σηµαντικά η θεσµοθέτηση ρύθµισης που προβλέπει τη διατήρηση της οργανικής θέσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό, αίροντας ένα σηµαντικό αντικίνητρο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Επίσης, παρά τις δηµοσιονοµικές αντιξοότητες, ο προϋπολογισµός του υπουργείου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση (επιµίσθια και έξοδα µετακίνησης εκπαιδευτικών, επιχορήγηση εκπαιδευτικών µονάδων) διαρκώς αυξάνεται προβλέποντας τα 15,6 εκατ. ευρώ για το 2019 και σηµειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σχέση µε το 2018 και κατά 41% σε σχέση µε το 2017».

Μερόπη Τζούφη: «Οφείλουµε να συνεχίσουµε τις θεσµικές τοµές»

Για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, η υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη υποστηρίζει: «Την περασµένη Τετάρτη, η ελληνική Βουλή επιβεβαίωσε την εµπιστοσύνη της στην κυβέρνηση και στην προσπάθειά της να επιφέρει σταθερότητα, ανακτώντας τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει το έργο της µέχρι την ολοκλήρωση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης θητείας της, ένα έργο µε σαφές κοινωνικό πρόσηµο. Οι διαρκείς προσπάθειες της αξιωµατικής αντιπολίτευσης να ωθήσει στην πτώση της κυβέρνησης έπεσαν για άλλη µια φορά στο κενό, ενώ οι αιτιάσεις περί “προδοσίας” στο ζήτηµα της γείτονος χώρας δεν κατάφεραν παρά να ρίξουν νερό στον µύλο της ακροδεξιάς.

Απέναντι στη ρητορική αυτή, εµείς οφείλουµε να συνεχίσουµε, ολοκληρώνοντας προοδευτικές θεσµικές τοµές, όπως την ενδυνάµωση του κοινωνικού κράτους, την ενίσχυση της δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, την αύξηση του κατώτατου µισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου µισθού, τον εξορθολογισµό των σχέσεων µεταξύ Κράτους και Εκκλησίας, την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθώς και τη συνταγµατική αναθεώρηση».

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ