Πυρόπληκτοι: Ολη η απόφαση για την αποζημίωση του περιβάλλοντος χώρου
Φωτογραφία αρχείου (Eurokinissi)

Πυρόπληκτοι: Ολη η απόφαση για την αποζημίωση του περιβάλλοντος χώρου

Τελευταία Ενημέρωση
Τι περιλαµβάνει το σχέδιο αποκατάστασης για το Μάτι και το Κόκκινο Λιµανάκι που ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδοµών

Μονοδροµήσεις και διαπλατύνσεις, απαγόρευση στάθµευσης σε δρόµους που θεωρούνται κρίσιµοι για τη διάσωση πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πλήρη απελευθέρωση των προσβάσεων προς τη θάλασσα περιλαµβάνει το σχέδιο για την αποκατάσταση των περιοχών στο Μάτι και το Κόκκινο Λιµανάκι, οι οποίες επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά του περασµένου Ιουλίου. Τα έργα αυτά εντάσσονται στις πρόσθετες οδικές παρεµβάσεις που θα περιλαµβάνουν και συνοδά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας προϋπολογισµού περίπου 49 εκατ. ευρώ, τις οποίες ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υποδοµών Χρήστος Σπίρτζης στους πέντε δήµους της Αττικής που επλήγησαν από τις πληµµύρες και τις πυρκαγιές τον τελευταίο ενάµιση χρόνο.

Οι σχετικές προγραµµατικές συµβάσεις υπεγράφησαν από τον γενικό γραµµατέα Υποδοµών Γιώργο ∆έδε και τους δηµάρχους Μάνδρας-Ειδυλλίας Ιωάννα Κριεκούκη, Ελευσίνας Γιώργο Τσουκαλά, Μαραθώνα Ηλία Ψηνάκη, Μεγαρέων Γρηγόρη Σταµούλη και Ραφήνας-Πικερµίου Βαγγέλη Μπουρνού. Σε ό,τι αφορά τα οδικά έργα στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, θα είναι απολύτως συµβατά µε το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την αναγέννηση της περιοχής που ήδη καταρτίζεται και θα περιλαµβάνουν:

  • Μονοδρόµηση της παραλιακής οδού Ποσειδώνος στο Μάτι, η οποία συνεχίζεται ως ∆ηµοκρατίας στο Κόκκινο Λιµανάκι µε κατεύθυνση προς τη Νέα Μάκρη.
  • Μονοδρόµηση της παράλληλης οδού Κύπρου στο Μάτι, που συνεχίζεται ως Στρατηγού Κονδύλη στο Κόκκινο Λιµανάκι, µε κατεύθυνση προς τη Ραφήνα.
  • ∆ιαπλάτυνση των κάθετων οδών Αργυράς Ακτής, Κυανής Ακτής, Μικράς Ασίας (που οδηγεί στις κατασκηνώσεις του Αγ. Ανδρέα) και Ιλιδος. Οι δρόµοι αυτοί θα παρέχουν απευθείας πρόσβαση στη θάλασσα.

Παράλληλα, ο ∆ήµος Ραφήνας εξετάζει την απαγόρευση στάθµευσης στις καθέτους οδούς, σχεδιάζοντας τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης στο παράκτιο µέτωπο, το οποίο αναµένεται να περιέλθει στη δικαιοδοσία του δήµου από το ΤΑΙΠΕ∆ γι’ αυτόν τον σκοπό. Οπως επεσήµανε ο κ. Σπίρτζης, «δεν έγινε καµία διάκριση στους δηµάρχους ως προς το κόµµα που τους στηρίζει», αφού «στόχος είναι να µην ξαναβιώσουµε φαινόµενα του παρελθόντος, να µην έχουµε περιοχές-παγίδες και δρόµους κάθετους στη Μαραθώνος, χωρίς συνέχεια και πρόσβαση στην παραλία», υπενθυµίζοντας ότι η περιοχή συγκέντρωνε τεράστια πολεοδοµικά προβλήµατα και στρεβλώσεις: «Μόνο από το Μάτι βγάλαµε 400 καµένα οχήµατα» σηµείωσε.

«Δεν έγινε καµία διάκριση στους δηµάρχους ως προς το κόµµα που τους στηρίζει» τόνισε ο Χρήστος Σπίρτζης

Προσέθεσε δε ότι οι παρεµβάσεις θα είναι διαφορετικές ανά περιοχή, ενώ τα έργα στο αστικό οδικό δίκτυο θα ξεκινήσουν το αργότερο εντός δύο µηνών, δεδοµένου ότι έχουν λιγότερο απαιτητικές αδειοδοτήσεις από τα υπόλοιπα. Συγκεκριµένα αφορούν: Στη Μάνδρα, διαδηµοτικές και περιαστικές οδούς µε προϋπολογισµό 6,2 εκατ. ευρώ και αναβάθµιση οδών που συνδέουν µε τις δασικές περιοχές και τους 30 οικισµούς του δήµου. Στην Ελευσίνα, κυρίως το αστικό οδικό δίκτυο, µε προϋπολογισµό 5,8 εκατ. ευρώ. Στα Μέγαρα, και τα δύο είδη οδών µε προϋπολογισµό 6,85 εκατ. ευρώ. Στη Ραφήνα και στον Μαραθώνα, µια µεγάλη παρέµβαση στο οδικό δίκτυο και προϋπολογισµούς 14,8 και 15,2 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Μελέτες

Εν προκειµένω αξίζει να επισηµανθεί ότι οι µελέτες και τα έργα θα εκτελεστούν από το υπουργείο Υποδοµών, δεδοµένου ότι είχαν προηγηθεί σχετικά αιτήµατα από τους δήµους, καθώς δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Συγχρόνως θα προχωρήσουν τα ήδη προγραµµατισµένα αντιπληµµυρικά από την περιφέρεια και το υπουργείο. Τα έργα αφορούν αποκαταστάσεις των οδικών υποδοµών και των συνοδών υδραυλικών έργων αντιπληµµυρικής προστασίας, όπως η κατασκευή οχετών. Παράλληλα θα γίνουν και οι απαραίτητες αναπλάσεις όπου απαιτούνται.

Αποζηµίωση για τον περιβάλλοντα χώρο

Στην αποζηµίωση των πυροπλήκτων της Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής και για τον περιβάλλοντα χώρο των κτιρίων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές του περασµένου Ιουλίου προχωρεί η κυβέρνηση µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υποδοµών. Το ύψος της συνδροµής αποκατάστασης, η οποία θα χορηγηθεί εφάπαξ, υπολογίζεται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της βλάβης και την έκταση του περιβάλλοντος χώρου και ανέρχεται σε:

  • 1.000 ευρώ για οικόπεδα ή γήπεδα έκτασης έως 300 τ.µ.
  • 1.500 ευρώ για οικόπεδα άνω των 300 και έως 1.000 τ.µ.
  • 2.000 ευρώ για οικόπεδα άνω των 1.000 τ.µ.

Στόχος είναι η αποκατάσταση των σηµαντικών και εκτεταµένων καταστροφών στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιοκτησιών. Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, δικαιούχοι της συνδροµής αποκατάστασης είναι όλοι οι ιδιοκτήτες µε πλήρη ή ψιλή κυριότητα ακινήτων των οποίων ο περιβάλλων χώρος οικοπέδου ή γηπέδου εντός του οποίου βρίσκεται κτίριο που επλήγη από τις φωτιές έχει πληγεί. Συνδροµή δικαιούνται οι ιδιοκτήτες για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας τους που πληροί το συγκεκριµένο κριτήριο, ενώ η συνδροµή χορηγείται για την αποκατάσταση του συνόλου του περιβάλλοντος χώρου.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση χορήγησης συνδροµής εντός 4 µηνών στα γραφεία των αρµόδιων Τοµέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής, ενώ υποχρεούται να αποκαταστήσει τον περιβάλλοντα χώρο εντός ενός έτους από τη χορήγηση της συνδροµής, όπως θα βεβαιώσει αυτοψία. Στην αποκατάσταση περιλαµβάνονται η εξυγίανση και αποκατάσταση του εδάφους, η κοπή ή/και αντικατάσταση των πληγέντων δέντρων, η επισκευή ή αντικατάσταση πλακοστρώσεων, περιτοιχίσεων ή µανδρών. Συνδροµή αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις.

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση χορήγησης συνδροµής εντός 4 µηνών στα γραφεία των αρµόδιων τοµέων

Στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση συνδροµής περιλαµβάνονται η αίτηση του ιδιοκτήτη µε τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας, επικοινωνίας µε συνηµµένη πράξη προσδιορισµού φόρου ΕΝΦΙΑ 2018 ή βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης ή αντίγραφο συµβολαίου ιδιοκτησίας ακινήτου. Επίσης απαιτείται φωτογραφία υπογεγραµµένη από τον ιδιοκτήτη µε εµφανείς τις βλάβες του περιβάλλοντος χώρου και υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι ο χώρος δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, αιγιαλό, ρέµα και στην οποία θα αναγράφονται τα τ.µ. του οικοπέδου, οι συνιδιοκτήτες, το ΑΦΜ του αιτούντος και το εάν έχει λάβει ενίσχυση ήσσονος σηµασίας (de minimis).

Εκκρεµότητες στις άδειες επισκευών

Περίπου 110 άδειες επισκευής κτιρίων που επλήγησαν από τις φωτιές έχουν ήδη εκδοθεί, όπως επεσήµανε ο υπουργός Υποδοµών, Χρήστος Σπίρτζης. Προσέθεσε δε ότι έχουν υποβληθεί περίπου 300 αιτήσεις για επισκευές, ενώ για τις περισσότερες αιτήσεις που εκκρεµούν οι αιτίες σχετίζονται µε προβλήµατα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε εξ αδιαιρέτου οικόπεδα, αλλά και µε την έλλειψη µελετών ή απαραίτητων εγγράφων.

Επίσης, απέδωσε τις καθυστερήσεις στο γεγονός ότι δεν έχουν επιλυθεί θέµατα που σχετίζονται µε την οριοθέτηση ρεµάτων στον ∆ήµο Μαραθώνα ή δασικών εκτάσεων. Αναφερόµενος στις κατεδαφίσεις των «κόκκινων» κτιρίων, σηµείωσε ότι για πρώτη φορά εκτελούνται χωρίς δαπάνη του ιδιοκτήτη, µε δωρεές µεγάλων εργοληπτριών εταιρειών. Οπως αναµένεται, οι κατεδαφίσεις είτε θα συνεχιστούν είτε θα προκηρυχθούν διαγωνισµοί προκειµένου να µην επιβαρυνθούν οι πολίτες.

ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ