ΚΤΕΛ
(Eurokinissi)

Τι αλλάζει στα ΚΤΕΛ: Ο νέος χάρτης των αστικών και υπεραστικών µεταφορών

Τελευταία Ενημέρωση
Καθ' οδόν το νοµοσχέδιο για την απελευθέρωση, το οποίο φέρνει συγχωνεύσεις γεωγραφικών περιοχών και διαφοροποιήσεις στις γραµµές. Πού θα µεταφερθούν οι αφετηρίες των ΚΤΕΛ Αττικής και πόσο θα µειωθούν οι τιµές των εισιτηρίων

Ατο τοπίο των αστικών και υπεραστικών µεταφορών µε τα ΚΤΕΛ, καθώς το προσεχές διάστηµα αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών για την απελευθέρωση των υπεραστικών δηµόσιων οδικών επιβατικών µεταφορών, το οποίο φέρνει συγχωνεύσεις γεωγραφικών περιοχών και διαφοροποιήσεις στις γραµµές.

Την ίδια στιγµή, ζήτηµα λίγων εβδοµάδων είναι η µετακίνηση των αφετηριών των ΚΤΕΛ Αττικής από το κέντρο της Αθήνας και ο διαχωρισµός του Λεκανοπεδίου σε πέντε άξονες, µε τη δηµιουργία ισάριθµων αφετηριών κοντά σε σταθµούς µέσων σταθερής τροχιάς (µετρό και ηλεκτρικός σιδηρόδροµος). Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει σε µειώσεις στις τιµές εισιτηρίων των ΚΤΕΛ του Λεκανοπεδίου από 0,20 έως 1,40 ευρώ, καθώς το µήκος των διαδροµών θα συρρικνωθεί και η νέα τιµή θα προκύπτει από αλγόριθµο στον οποίο θα συνυπολογίζεται η καλυπτόµενη χιλιοµετρική απόσταση.

Οσον αφορά στα εισιτήρια, µε βάση τη νέα τιµολόγηση που περιλαµβάνεται στις συµβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν µεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ, οι συχνοί χρήστες των µέσων µαζικής µεταφοράς (εργαζόµενοι, φοιτητές κ.λπ.), οι οποίοι θα προµηθευτούν τη µηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδροµών αξίας 30 ευρώ, εµφανίζονται ωφεληµένοι έως και κατά 24% βάσει των παραδειγµάτων που υπολογίστηκαν µε µετάβαση και επιστροφή στο πλαίσιο διερεύνησης των επιπτώσεων της τιµολογιακής πολιτικής από την οµάδα εργασίας του ΟΑΣΑ. Eτσι, µεταξύ άλλων, προτάθηκε η µείωση της τιµής εισιτηρίου του ΚΤΕΛ Μαραθώνα από τα 4,1 στα 3,3 ευρώ, του ΚΤΕΛ Ραφήνας από τα 2,6 στο 1,8 ευρώ, του ΚΤΕΛ Αναβύσσου από τα 5,1 στα 3,7 ευρώ και του ΚΤΕΛ Μεγάρων από 4,1 στα 3,9 ευρώ.

Από αρχές Μαΐου 

Οι νέες αφετηρίες, όπως είχε ήδη γράψει το «Eθνος της Κυριακής» από τον περασµένο ∆εκέµβριο, θα λειτουργήσουν από τις αρχές Μαΐου στις θέσεις:

 • Σταθµός Ελαιώνα (επί της οδού Μαρκόνι) για τις γραµµές του δυτικού τοµέα και εξυπηρέτηση των περιοχών Μέγαρα, Βίλια, Ερυθρές, Πόρτο Γερµενό, Πάχη, Αλεποχώρι, Κινέττα.
 • Σταθµός Νοµισµατοκοπείο (εντός του σταθµού µετεπιβίβασης λεωφορείων) για τις γραµµές ανατολικού και νότιου τοµέα (µεσογειακά).
 • Σταθµός Κορωπί για τις τοπικές γραµµές του νότιου τοµέα. Από τους σταθµούς Νοµισµατοκοπείου και Κορωπίου θα εξυπηρετούνται οι περιοχές Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Μαραθώνας, Γραµµατικό, Κάτω Σούλι, Αγία Μαρίνα, Σχοινιάς και Μαρκόπουλο, Καλύβια, Κερατέα, Λαύριο, Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια, Σούνιο, Βραυρώνα, Κ. Θάλασσα, Πόρτο Ράφτη-Αυλάκι.
 • Σταθµός Κηφισιά (επί της οδού Γρ. Λαµπράκη)/Σταθµός Κάτω Πατήσια (επί της οδού Στρ.Καλλάρη) για τις γραµµές βόρειου τοµέα, δηλαδή για τις περιοχές Αγιοι Απόστολοι, Σκάλα ωρωπού, Καπανδρίτι, Βαρνάβας, ∆ήλεσι, Συκάµινος, Χαλκούτσι.
 • Σταθµός Συγγρού-Φιξ (εντός του σταθµού µετεπιβίβασης λεωφορείων) για τις γραµµές νότιου τοµέα (παραλιακά) για τις περιοχές Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας, Σουνίου και Λαυρίου.

Σε ό,τι αφορά τις υπεραστικές µεταφορές µε ΚΤΕΛ, έως τον ∆εκέµβριο θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί διαγωνισµοί για τις νέες γραµµές, ενώ ο αριθµός των υπό ανάθεση περιοχών αναµένεται να είναι µικρότερος από το σηµερινό, που τουλάχιστον στο επίπεδο της ηπειρωτικής χώρας αντιστοιχεί στις περισσότερες περιπτώσεις σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Σύµφωνα µε τις νέες ρυθµίσεις, ορίζεται ότι ο υπουργός Μεταφορών αναθέτει τις δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών, χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωµα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζηµίωση, αν αυτό είναι αναγκαίο, µε διενέργεια ανοιχτών διαγωνισµών και κατ’ εξαίρεση µε απευθείας ανάθεση.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται µε βάση κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια οι ανώτατες τιµές χρέωσης για τη µεταφορά των επιβατών και των ασυνόδευτων δεµάτων, λαµβανοµένης υπόψη τις ανάγκης πρόσβασης στο δίκτυο έναντι εύλογου κοµίστρου, και οι προϋποθέσεις µεταφοράς των ασυνόδευτων δεµάτων µε βάση τις διαστάσεις, το βάρος και το είδος τους.

Οι διαγωνισµοί προκηρύσσονται ανά γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες περιλαµβάνουν µία ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όµορες ή µη, ή και µεµονωµένα νησιά, προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του παραχωρησιούχου ΚΤΕΛ, ή αν η περιοχή αυτοτελούς συγκοινωνίας σε µια γεωγραφική περιοχή κρίνεται ασύµφορη, µε διατήρηση όµως των δροµολογίων άγονης γραµµής. Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας παραχωρησιούχος.

Κριτήρια

 • Τα κριτήρια καθορισµού των περιοχών είναι:
 • Τα προεκτιµώµενα προς εκτέλεση χιλιόµετρα.
 • Ο απαιτούµενος για την εκτέλεσή τους αριθµός λεωφορείων.
 • Τα εκτιµώµενα έσοδα του παραχωρησιούχου.
 • Η εξασφάλιση των βέλτιστων συγκοινωνιακών υπηρεσιών.
 • Η οικονοµική βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
 • Το ελάχιστο δυνατό κόστος µετακίνησης

Στην προκήρυξη του διαγωνισµού προσδιορίζονται τα ακριβή όρια της γεωγραφικής περιοχής που αποτελεί αντικείµενο της κάθε σύµβασης και καθορίζονται οι υπεραστικές γραµµές που θα αποτελούν το δίκτυό της;.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συµβάσεων ανατίθεται σε επιτροπή, στην οποία θα µετέχουν όλοι οι συναρµόδιοι φορείς (υπουργείο, Τροχαία, περιφέρεια κ.λπ.).

Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών σε κάποια γεωγραφική περιοχή, ο υπουργός µπορεί µε απόφασή του και για διάστηµα έως δύο ετών να αναθέσει σε τρίτο το έργο χωρίς την προκήρυξη διαγωνισµού ή να παρατείνει τη διάρκεια της υφιστάµενης σύµβασης. 

Παράλληλα µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου καταργείται η Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ) και ορίζεται η µετακίνηση των εργαζοµένων σε αυτήν.

Η κίνηση αυτή υποδεικνύεται και από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, το οποίο διαπίστωνε ότι σήµερα υπάρχουν δύο Αρχές για τις χερσαίες µεταφορές (και η Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων), οι οποίες λειτουργούσαν ανταγωνιζόµενες και χωρίς ενιαία κατεύθυνση.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ