ΕΦΚΑ
(Εurokinissi/Γιάννης Παναγόπουλος)

Η χρυσή εξίσωση για εξωδικαστικό και 120 δόσεις

Τελευταία Ενημέρωση
Στο τραπέζι η παράταση υποβολής αιτήσεων και το 2019. Στη νέα ρύθµιση θα µπορούν να ενταχθούν µισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν κλείσει βιβλία ή δεν είχαν κέρδη την τελευταία τριετία.

Την παράταση του εξωδικαστικού µηχανισµού ταυτόχρονα µε ένα νέο, πάγιο σύστηµα ρύθµισης οφειλών προς Ταµεία και Εφορία σε έως 120 δόσεις για όσους µένουν εκτός... νυµφώνος επεξεργάζεται το οικονοµικό επιτελείο. Στο πλαίσιο ενός πλέγµατος µέτρων για την αντιµετώπιση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, στο τραπέζι πέφτει η διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα, που κλείνει στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, εντός του οποίου µπορούν να υποβληθούν αιτήσεις στον εξωδικαστικό. ∆εδοµένων του µεγάλου όγκου εκκρεµών αιτήσεων στο σύστηµα και του γεγονότος ότι η ένταξη στη ρύθµιση µπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο πάταξης της φοροδιαφυγής, εξετάζεται το ενδεχόµενο παράτασης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εντός του 2019. Εφόσον «κλειδώσει» το σενάριο αυτό, δεν αποκλείεται να υπάρξει µέριµνα σε δεύτερο χρόνο ώστε να µπορούν να ενταχθούν και χρέη του 2018 στις διατάξεις των ρυθµίσεων του µηχανισµού. Ενδεικτικό είναι πως µέχρι τις 19 Οκτωβρίου είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες στον εξωδικαστικό περισσότεροι από 55.900 οφειλέτες – επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες.

Σε 63 εβδοµάδες λειτουργίας έχουν υποβληθεί πάνω από 4.300 αιτήσεις, ενώ έχουν ολοκληρώσει και έχουν ρυθµίσει περίπου 680. Η πλειοψηφία από όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη ρύθµιση είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες χωρίς πτωχευτική ικανότητα (σε 36 εβδοµάδες 17.400 εκκίνησαν τη διαδικασία και 560 ρύθµισαν). Εντός της εβδοµάδας αναµένεται να συνεδριάσει -εκτός απροόπτου- το Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µε ατζέντα τον εξωδικαστικό µηχανισµό, τον νόµο Κατσέλη και τη νέα ρύθµιση που βρίσκεται στα σκαριά για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή για µισθωτούς, συνταξιούχους και επιτηδευµατίες που αποκλείονται από το σηµερινό πλαίσιο. Οπως έχει γράψει το «Εθνος», στόχος είναι στη νέα ρύθµιση να µπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή δεν είχαν κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα την τελευταία τριετία, µισθωτοί, συνταξιούχοι και γενικώς όσοι αποκλείονται σήµερα από το αυστηρό πλαίσιο του εξωδικαστικού, ενώ διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα και την πρόθεση να αποπληρώσουν. 

Στο πλαίσιο αυτό αναζητείται η «χρυσή εξίσωση» που θα ικανοποιεί και την αντιµετώπιση του οξύτατου προβλήµατος συσσώρευσης οφειλών την περίοδο της κρίσης και την τόνωση των εσόδων προς Εφορία και Ταµεία. Αρκεί να αναφερθεί πως στα τέλη Ιουνίου το χαρτοφυλάκιο του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έφτανε στα 33,8 δισ. ευρώ.   Η νέα ρύθµιση αναµένεται να πατήσει στον µπούσουλα του εξωδικαστικού, αλλά µε πιο «λάιτ» πλαίσιο και προϋποθέσεις, ώστε να χωράει τους οφειλέτες που µπορούν και θέλουν να αποπληρώσουν. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα αποκλείονται µε βασικό κριτήριο την περιουσία, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25πλάσιο των οφειλών τους.

Με ενιαίο τρόπο

Το πλαίσιο που επιχειρείται να τεθεί αναµένεται να επεκτείνει µε ενιαίο τρόπο και για όλους τους οφειλέτες Ταµείων και Εφορίας τη σηµερινή δυνατότητα που δίνει ο εξωδικαστικός σε µερίδα επιτηδευµατιών για αποπληρωµή σε 36 δόσεις των χρεών έως 3.000 ευρώ. Στόχος είναι στην κατηγορία αυτή των µικροοφειλετών να τεθούν απλές προϋποθέσεις ένταξης, όπως µια θετική φορολογική δήλωση την τελευταία τριετία. ∆εν αποκλείεται, µάλιστα, ο πήχης των 3.000 ευρώ να ανέβει λίγο ώστε να φτάσει στα 5.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εστιάζεται ζωηρό το ενδιαφέρον των τεχνοκρατών που συµµετέχουν στις διυπουργικές οµάδες, καθώς συγκεντρώνει περίπου το 80% των οφειλετών της Εφορίας και το 50% των οφειλετών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΕΦΚΑ). Αντίστοιχα θα µπορούσε να επεκταθεί σε οµάδες οφειλετών που σήµερα αποκλείονται η δυνατότητα ρύθµισης σε έως 120 δόσεις για χρέη από 3.000 έως 125.000 ευρώ µε «κούρεµα» προσαυξήσεων έως 85%. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην κατηγορία των οφειλών άνω των 3.000 ή 5.000 ευρώ εξετάζεται να εφαρµοστεί το ισχύον περιουσιακό κριτήριο, δηλαδή η περιουσία να µην ξεπερνά το 25πλάσιο των οφειλών, όπως και η ρήτρα υπολογισµού των µηνιαίων δόσεων µε βάση το 2,75% του ετήσιου εισοδήµατος (δηλαδή επί της ουσίας το 1/3 του διαθέσιµου ετήσιου εισοδήµατος). Για οφειλές άνω των 20.000 ευρώ εξετάζεται η βελτίωση του εισοδηµατικού ορίου που υπάρχει σήµερα για την ένταξη στην ρύθµιση, ώστε να µπορούν να υπαχθούν οφειλέτες µε χρέη έως 10πλάσια του καθαρού διαθέσιµου ετήσιου εισοδήµατός τους.    Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη µηνιαία δόση αναµένεται να οριστεί στα 50 ευρώ. Επίσης, µπορεί να βελτιωθεί το πλαίσιο ένταξης, ώστε να µπορούν να υπαχθούν όσοι σήµερα αποκλείονται ακούσια, αλλά θα διατηρηθούν οι αυστηροί όροι εντός της ρύθµισης, προκειµένου να αποκλείονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που απλώς αναζητούν βραχυχρόνια ενηµερότητα. Οσοι ρυθµίζουν θα πρέπει να είναι συνεπείς µε τις τρέχουσες οφειλές τους και να µην έχουν ληξιπρόθεσµο ποσό νέων οφειλών µεγαλύτερο από τρεις τρέχουσες µηνιαίες δόσεις. Στη βάσανο των διυπουργικών οµάδων εργασίας έχουν τεθεί διάφορα σενάρια, µε σκοπό να βρεθεί η πλέον αποτελεσµατική και ευνοϊκή ρύθµιση των χρεών προς Ταµεία και Εφορία. Γνώµονας, καθώς λέγεται, είναι η αντιµετώπιση του όγκου των οφειλών που συσσωρεύτηκαν την προηγούµενη δεκαετία, αλλά και η διασφάλιση της ικανοποιητικής ροής εσόδων προς ΑΑ∆Ε και ΚΕΑΟ, στο πλαίσιο επίτευξης των δηµοσιονοµικών στόχων. Γι' αυτό και υπό επεξεργασία είναι απλοί ενιαίοι κανόνες για όλους όσοι έχουν το εισόδηµα και την περιουσία που απαιτείται ώστε να καλύψουν το χρέος τους. Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση θα περιλαµβάνει προσεκτικά κριτήρια για να ενταχθούν αυτοί που πραγµατικά µπορούν και θέλουν να αποπληρώσουν, αλλά και να αποκλειστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, που παραδοσιακά χρησιµοποιούν τις ρυθµίσεις ώστε να... ξεγλιστρούν από τις υποχρεώσεις τους.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)
600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)
600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)

TRAVEL
600€ για 6 μέρες με αεροπορικά και διαμονή με πρωινό: Το ταξίδι- όνειρο στο εξωτερικό τα Χριστούγεννα που κοστίζει όσο 1 σαμπάνια στη Μύκονο (Pics)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ