(pixabay)

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης: Φέρνει επενδύσεις με ένα «κλικ» - Αίρονται τα εμπόδια

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανέθεσε την ανάπτυξη, τήρηση και λειτουργία του Ψηφιακού Χάρτη στο ΤΕΕ

Ωθηση στις επενδύσεις με παράλληλη άρση της γραφειοκρατίας, καθώς πολίτες αλλά και επενδυτές θα μπορούν με ένα κλικ να ενημερώνονται ως προς τις χρήσεις που επιτρέπονται ή απαγορεύονται στην περιοχή ενδιαφέροντός τους λαμβανοντας πληροφορίες για το αν πρόκειται για δασική έκταση ή αρχαιολογικό χώρο θα φέρει ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, που ξεκινά να υλοποιείται ύστερα από την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του.

Πρακτικά με τη λειτουργία του οι πολίτες, οι επιστήμονες, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές,θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες και κερδίζοντας χρόνο και χρήμα να ενημερώνονται για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων όπως οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, τα όρια οικισμών, οι δασικές εκτάσεις, οι αρχαιολογικές περιοχές, οι προστατευόμενες περιοχές κλπ.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση η ανάπτυξη, η τήρηση, η ενημέρωση και η λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη ανατίθενται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Επίσης, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας – της οποίας προεδρεύει στέλεχος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – και απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών και Μεταφορών, του ΤΕΕ και του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ελεύθερα τα δεδομένα

Οι υποδομές του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη θα εγκατασταθούν στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (Υπηρεσίες G-Cloud) υπό την ευθύνη του ΤΕΕ, ενώ τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν θα παρέχονται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Κατ’ εξαίρεση περιορισμοί μπορεί να τίθενται σε δεδομένα που χαρακτηρίζονται διαβαθμισμένα από τα υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών ή Προστασίας του Πολίτη.

Ισως το σημαντικότερο ζήτημα της ανάπτυξης του ψηφιακού χάρτη είναι η σύνταξη μελέτης αντιστοίχισης των δεδομένων του με τους τομείς της Οικονομικής Δραστηριότητας, γεγονός το οποίο θα επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία αδειοδότησης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα δεδομένα του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Τα δεδομένα αυτά θα ενσωματώνονται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (e-Άδειες), ενώ θα αναπτυχθούν και διεπαφές προς τρίτους φορείς κατόπιν αίτησής τους για την εφαρμογή τους.

Η απόφαση προβλέπει ότι έδρα της επιτροπής Εποπτείας ορίζεται η έδρα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και οι συνεδριάσεις μπορούν να διενεργούνται είτε με την παρουσία των Μελών στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εγκριση προτάσεων

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής συγκαταλέγεται η έγκριση προτάσεων και προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των μεταβολών των γεωχωρικών δεδομένων, η έγκριση της πολιτικής διάθεσης των δεδομένων του Ψηφιακού Χάρτη και η διαβάθμιση πρόσβασης και η πρόταση για εισαγωγή νέων κατηγοριών δεδομένων και η εξέταση σχετικών αιτημάτων φορέων παροχής δεδομένων.

Η αποζημίωση των μελών της επιτροπής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, με ανώτατο όριο τα προβλεπόμενα για τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα του Δημοσίου.

Στις υποχρεώσεις του ΤΕΕ εντάσσονται μεταξύ άλλων η προσαρμογή της λειτουργίας του Ψηφιακού Χάρτη ώστε να ενσωματώνονται σε αυτόν αλλαγές νομοθεσίας και να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και προσθήκες λειτουργικότητας.

Επιπλέον, έχει την υποχρέωση δημιουργίας εφαρμογής για την υποβολή παρατηρήσεων επί της ορθότητας των γεωχωρικών δεδομένων από τους χρήστες του συστήματος. Οι παρατηρήσεις μπορούν να αφορούν τα εξής ενδεικτικά θέματα:

  • Ανακρίβεια ή λάθη στην ψηφιοποίηση της υπάρχουσας πληροφορίας. Αυτές θα διαβιβάζονται στον κύριο της γεωχωρικής πληροφορίας προκειμένου να κρίνει την ορθότητά τους. Σε περίπτωση που αποδεχθεί την διόρθωση αυτή θα ενημερώνει τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Η απόρριψη του σχετικού αιτήματος θα γίνεται αιτιολογημένα και θα γνωστοποιείται στον αιτούντα μέσω των ψηφιακών υποδομών του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.
  • Ασυμβατότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων που τροφοδοτούν τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Οι σχετικές παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στους αρμόδιους φορείς οι οποίοι, , θα προβαίνουν στην διόρθωση των στοιχείων, εφόσον την κρίνουν εύλογη.

Ο Φορέας θα μπορεί επίσης να προβαίνει, μετά από την έγκριση της συντονιστικής επιτροπής σε εντοπισμένους ή μαζικούς ελέγχους της ακρίβειας των στοιχείων του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Τα πορίσματα θα υποβάλλονται στους κύριους των δεδομένων προς το σκοπό διόρθωσης, όταν κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ομάδων εργασίας από ειδικούς επιστήμονες προερχόμενους από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αναλύει συνολικά ή τοπικά γεωχωρικά δεδομένα, με σκοπό τη στήριξη της Πολιτείας στη διαμόρφωση πολιτικής επί αυτών.

Επίσης η ΚΥΑ ορίζει ότι το ΤΕΕ κατόπιν έγκρισης της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να συντάσσει προγράμματα ένταξης των απαιτούμενων δράσεων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα ή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς επίσης και να διαθέτει ίδιους πόρους ή/και πόρους προερχόμενους από ανταποδοτικές υπηρεσίες του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη.

Μεγάλη μεταρρύθμιση

«Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση που απλοποιεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, κάνει την πολεοδομική γεωχωρική πληροφορία διάφανη και προσβάσιμη σε όλους, προωθεί έμπρακτα τις επενδύσεις. Αναλαμβάνουμε ως ΤΕΕ μια μεγάλη ευθύνη και θα τη φέρουμε εις πέρας. Γιατί είναι απαραίτητη για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, για να κάνουν, με ασφάλεια δικαίου και σύγχρονα εργαλεία, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες τη δουλειά τους» επεσήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Προσέθεσε ότι το ΤΕΕ πρότεινε και η Πολιτεία νομοθέτησε μία ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους επένδυσης και δραστηριότητας. «Τελικός στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης, μηχανικός ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με ισχύ διοικητικής πράξης, για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει»., 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ