Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Θεόδωρος Αποστολόπουλος

Ο Θεόδωρος Αποστολόπουλος είναι εµπορικός διευθυντής της Παυλίδης ΑΕ Μάρµαρα – Γρανίτες και µέλος ?Σ Συνδέσµου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων