Παναγιώτης Κόνσουλας

Παναγιώτης Κόνσουλας

Ο Παναγιώτης Κόνσουλας είναι αναπληρωτής γραμματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη στο Κίνημα Αλλαγής