Γιάννης Πρωτούλης

Γιάννης Πρωτούλης

Ο Γιάννης Πρωτούλης είναι µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ