Υπολογιστές και διαδίκτυο
Υπολογιστές και διαδίκτυο/pixabay.com

Ψηφιακός ουραγός η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς δείκτες-Με μηδέν βαθμολογείται η ετοιμότητα για 5G

Απογοητευτικός ο δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020.

Ουραγός στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες παραμένει η Ελλάδα καταλαμβάνοντας την προτελαυταία θέση στην Ευρώπη των 28 αφήνοντας τελευταία μόνο τη Βουλγαρία στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020. Παρά την αναφορά της έκθεσης στην πρόοδο που έχει συντελεστεί, αυτή όχι μόνο δεν αντανακλάται επί του παρόντος στους σχετικούς δείκτες, αλλά η χώρα μας παραμείνει χαμηλά και στη συνολική βαθμολογία αν και με ελαφρώς βελτιωμένες επιδόσεις.

Στο πεδίο του ανθρώπινου κεφαλαίου, η χώρα μας σημείωσε πρόοδο σε όλους, σχεδόν, τους σχετικούς δείκτες με αποτέλεσμα για πρώτη φορά, το ποσοστό των ατόμων που έχουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες να υπερβαίνει το 50%. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα ωστόσο, η Ελλάδα αν και όπως σημειώνεται, προχωρεί με πολύ ταχείς ρυθμούς στον τομέα της ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας (NGA), έχοντας σημειώσει σημαντική πρόοδο κατά 15% κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, εξακολουθεί να παραμένει όμως κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Εντούτοις, αναμένεται βελτίωση, καθώς η Επιτροπή έχει εγκρίνει το φιλόδοξο έργο για υποδομές ευρυζωνικών επικοινωνιών υπερυψηλής ταχύτητας, το οποίο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ελλάδας στον ψηφιακό τομέα» σημειώνεται στην έκθεση. Συνολικά, η χώρα – όπως σημειώνεται - σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην ενότητα «Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες», αλλά η βαθμολογία της εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ.

Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει λάβει υπόψη της τα βήματα που έγιναν κατά την περίοδο της πανδημίας, τα οποία αναμένεται να αποτυπωθούν στην επόμενη έκθεση.

Σύμφωνα, πάντως, με τους δείκτες του 2020, επί συνόλου 28 κρατών μελών της ΕΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), ενώ και η βελτίωση των επιδόσεών της σε ορισμένες παραμέτρους του δείκτη, χαρακηρίζεται περιορισμένη, ενώ αναφορά γίνεται και στις αυξημένες τιμές ηλεκτρονικών υπηρεσιών συγκριτικά με τον ευρωπαικό μέσο όρο.

Βήματα χελώνας για τις ευρυζωνικές συνδέσεις

Ετσι, με συνολική βαθμολογία συνδεσιμότητας 33,4 (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ σε ποσοστό 50,1), η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Δεν έχει σημειωθεί βελτίωση στην κατάταξη σε σχέση με το 2017 (DESI 2018). Η συνολική διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων εξακολουθεί να εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς, με ποσοστό που ανέρχεται στο 76% (κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 78%).

«Αυτό μπορεί να οφείλεται στις τιμές, οι οποίες παραμένουν σχετικά υψηλές σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, καθώς η Ελλάδα το 2018 κατατάχθηκε τελευταία και τώρα κατατάσσεται 26η μεταξύ των χωρών ΕΕ και στον δείκτη τιμών ευρυζωνικών συνδέσεων» επισημαίνεται.

Επιπλέον, παρά την αύξηση της διείσδυσης κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών κατά 11 μονάδες, ο τρέχων αριθμός είναι 86 συνδρομές ανά 100 άτομα, κατά πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 100 συνδρομών ανά 100 άτομα στην ΕΕ. Οι επιδόσεις της Ελλάδας όσον αφορά την τεχνολογία 4G είναι καλύτερες, καθώς η μέση κάλυψη ανέρχεται σε 97%, υπερβαίνοντας ελαφρώς τον μέσο όρο της ΕΕ (96%).

Μηδέν για το 5G

Αναφορικά με το 5G, η Ελλάδα έχει βαθμολογηθεί με 0 στον δείκτη ετοιμότητας. Σημειώνεται, πάντως, στην έκθεση ότι το υπουργείο δρομολόγησε την εκπόνηση νέας μελέτης για την κατάρτιση της στρατηγικής για τα δίκτυα 5G, η οποία θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2020.

Όσον αφορά τη διάσταση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 27η θέση στην ΕΕ, αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά κατέγραψε αύξηση 5,1 μονάδων κατά το προηγούμενο έτος, ακολουθώντας τη μέση αύξηση 5 μονάδων της ΕΕ. Και στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου, οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλότερες από τον μέσο όρο στην ΕΕ, «παρότι η χώρα συνεχίζει να σημειώνει πρόοδο», όπως αναφέρεται.

Βάσει των στοιχείων, το 2019 το 51% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών είχε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες (58% στην ΕΕ), ποσοστό που ισοδυναμεί με αύξηση άνω των 5 ποσοστιαίων μονάδων σε διάστημα ενός έτους, κατά πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο ανόδου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στην ΕΕ. Παράλληλα παραμένει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς ενώ το ποσοστό των ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των εργαζομένων παραμένει χαμηλό στο 1,8%, το ποσοστό των γυναικών ειδικών ΤΠΕ επί του συνόλου των εργαζόμενων γυναικών ανέρχεται σε μόλις 0,5%. 

Ειδήσεις, βιντεοκλήσεις και social media

Σε επίπεδο χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, η Ελλάδα υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της ΕΕ. Ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου αυξάνεται και μεγάλο ποσοστό αυτών εκδηλώνει ενδιαφέρον για σειρά διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Οι δημοφιλέστερες διαδικτυακές δραστηριότητες εξακολουθούν να είναι η ανάγνωση των ειδήσεων, η πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων και η χρήση των κοινωνικών δικτύων, σε ποσοστό αρκετά υψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 88% των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου ενημερώνονται στο διαδίκτυο, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο του 72% της ΕΕ. Η πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων άγγιξε το 67% το 2019, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (60% το 2019). Η χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών (40% το 2019), παρότι εμφανίζεται αυξημένη για τρίτο συνεχόμενο έτος, παραμένει πολύ κάτω από τον μέσο όρο του 66% της ΕΕ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις ηλεκτρονικές αγορές, το ποσοστό των οποίων αυξήθηκε στο 51% των χρηστών του διαδικτύου, αλλά παραμένει κάτω από τον μέσο όρο του 71% της ΕΕ.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες αναμένεται να εμφανιστούν σημαντικά αυξημένοι στις προσεχείς εκθέσεις δεδομένου ότι η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία λειτούργησαν ως επιταχυντής για την ψηφιοποίηση της χώρας έστρεψαν αναγκαστικά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχη αυξηση αναμένεται να καταγραφεί και στη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, όπως εκτίμησε και ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Αντώνης Τζωρτζακάκης προσθέτοντας ότι «το μάρκετινγκ της πραγματικής αναγκης για υψηλότερες ταχύτητες το έκανε η καραντίνα», ενώ δεμεύτηκε ότι η Πολιτεία θα συνδράμει με όποιον τρόπο μπορεί, είτε με κουπόνια είτε με επιδοτήσεις.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ