Εκλογές 2019: Οι μεγάλες αναπλάσεις που κρίνουν τη μάχη της κάλπης

Εκλογές 2019: Οι μεγάλες αναπλάσεις που κρίνουν τη μάχη της κάλπης

Τελευταία Ενημέρωση
Στην πρώτη γραμμή των αυτοδιοικητικών βρίσκονται τα Προσφυγικά, η Διπλή Ανάπλαση Βοτανικού-Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η ΔΕΘ και το στρατόπεδο Παύλου Μελά

Βαρύνουσα σηµασία για τους πολίτες έχουν οι µεγάλες αστικές αναπλάσεις που βρέθηκαν στην ατζέντα των υποψηφίων περιφερειαρχών και δηµάρχων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και αυτό επειδή, σύµφωνα µε τους ειδικούς, η δηµιουργία νέων ελεύθερων χώρων πρασίνου, οι δενδροφυτεύσεις και βέβαια οι ευρείες παρεµβάσεις υπολογίζεται ότι θα µπορούσαν να αυξήσουν έως και 5% τις τιµές των ακινήτων βραχυπρόθεσµα. «Είναι αυτονόητο ότι σπίτι ή κατάστηµα που γειτνιάζει µε πάρκο θα µπορούσε να πουληθεί ή να µισθωθεί σε καλύτερες τιµές, σε σχέση µε το εάν το συγκεκριµένο ακίνητο βρισκόταν σε µια υποβαθµισµένη περιοχή» αναφέρουν στην «Η» αναλυτές. Ποιες, όµως, σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών;

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Το έργο, που βρίσκεται κοντά στη γραµµή εκκίνησης, συντονίζει η εταιρεία Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ και θα εκτελέσει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία µε επικεφαλής τη Ρένα ∆ούρου έχει από το 2014 υλοποιήσει τα αναγκαία βήµατα για την αξιοποίηση των ακινήτων. Τα σχέδια περιλαµβάνουν τη µετατροπή των διατηρητέων, δηλαδή των οκτώ πολυκατοικιών (µε συνολικά 177 διαµερίσµατα), στα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας σε υπερτοπική πολιτιστική εστία, µε κύριο στόχο ένα νέο µουσείο για τον Μικρασιατικό Ελληνισµό.

Εκτός από µουσειακούς χώρους, τα διαµερίσµατα σχεδιάζεται να διατεθούν για κοινωνική κατοικία αλλά και στους συνοδούς των ασθενών του νοσοκοµείου «Αγιος Σάββας». Μετά την έγκριση, τέλη του περασµένου Ιανουαρίου, της αρχιτεκτονικής και στατικής µελέτης ανάπλασης από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων, θα πρέπει να εκδοθεί η άδεια δόµησης και στη συνέχεια να λάβει χώρα ο διαγωνισµός για την επιλογή του αναδόχου. Εκτιµάται ότι ο προϋπολογισµός που θα διατεθεί για τα έργα της πρώτης φάσης θα είναι της τάξης των 12 εκατ. ευρώ.

Σε αντίθεση µε την αξιοποίηση των Προσφυγικών που έχει δροµολογηθεί, η ∆ιπλή Ανάπλαση Βοτανικού - Λεωφόρου Αλεξάνδρας παραµένει στο σηµείο µηδέν, ένα πρότζεκτ του οποίου τον φάκελο αναµένεται να ανοίξει η νέα δηµοτική Αρχή της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων, δεκατρία χρόνια µετά την ψήφιση του σχετικού νόµου, µπορεί κάποιος να εντοπίσει ακόµα την πλήρη περιγραφή του έργου. «Με την πολεοδοµική ρύθµιση του Ν. 3481/2006 στην περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων χωροθετούνται δύο νέοι υπερτοπικοί - µητροπολιτικοί πόλοι αναψυχής, αθλητισµού, πολιτιστικών και άλλων συµπληρωµατικών λειτουργιών» αναφέρεται.

222e.jpg

Αναπόσπαστο κοµµάτι της Διπλής Ανάπλασης είναι το ηµιτελές εµπορικό κέντρο που σχεδίαζε η Μπάµπης Βωβός ∆ιεθνής Τεχνική (ΜΒ∆Τ) και έχει µεταβιβαστεί στην Alpha Bank κατ’ εφαρµογή της συµφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας. Για την αξιοποίηση του ηµιτελούς ακινήτου, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Alpha Bank έχει συστήσει εταιρεία ειδικού σκοπού από κοινού µε την αµερικανικών συµφερόντων Hines, ενώ έχουν πραγµατοποιηθεί οι µελέτες για την εµπορική εκµετάλλευσή του. Ωστόσο, δεδοµένου ότι το mall συνδέεται άρρηκτα µε το εγχείρηµα της ∆ιπλής Ανάπλασης, θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση άδειας κατεδάφισης για το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Αθηναίων. Για να ξεκινήσει η κατεδάφιση, θα πρέπει πρώτα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να εγκαινιάσει το νέο γήπεδό της, όπως και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη. Πρόκειται για δύσκολο ψηφιδωτό µε πολυάριθµους πρωταγωνιστές, ενώ µένει να φανεί εάν µετά τις εκλογές θα εξακολουθήσει να αποτελεί µακέτα.

Αττική Ριβιέρα

O επόµενος µεγάλος φάκελος που αναµένεται να ανοίξει αφορά την αναβάθµιση της Αττικής Ριβιέρας. Αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε προχωρηµένο στάδιο η πρώτη φάση του έργου ανάπλασης του Φαληρικού Ορµου, προϋπολογισµού 75 εκατ. ευρώ, που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής. Το πρότζεκτ περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής µέσω των υπόγειων ξηρών καναλιών που θα κατασκευαστούν, τη δηµιουργία της νέας Λεωφόρου Ποσειδώνος, τη σύνδεση της πόλης µε το πάρκο και τη θάλασσα µέσω των δύο µεγάλων πεζοδιαβάσεων και παρεµβάσεις στον Ιλισό. Σειρά, πλέον, έχει η δεύτερη φάση του έργου, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία της δηµοπράτησης, µε την Περιφέρεια Αττικής να έχει δεσµεύσει ήδη ποσό της τάξης των 90 εκατ. ευρώ. Η δηµιουργία οικολογικού πάρκου 220 στρεµµάτων στην παραλία του Μοσχάτου, που θα ενοποιείται λειτουργικά µε το Κέντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος, αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της δεύτερης φάσης.

Αναπόσπαστο κοµµάτι της Αττικής Ριβιέρας αποτελεί η δηµιουργία µητροπολιτικού υδατοδροµίου στην Αττική, µε την εταιρεία Hellenic Seaplanes να έχει ολοκληρώσει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισµό του έργου, που αποτελεί επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Ακόµη ένα φλέγον θέµα είναι η αξιοποίηση ή η απόσυρση των εγκαταλελειµµένων, ετοιµόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας, των οποίων ο αριθµός εκτιµάται σε 1.800. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της διαΝΕΟσις, σε ποσοστό άνω του 85% των κτιρίων στην Αθήνα απαιτούνται παρεµβάσεις αποκατάστασης, εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της λειτουργικότητας και της ενεργειακής απόδοσης. Βέβαια, µια τέτοιου είδους πρωτοβουλία απαιτεί τη λήψη µέτρων σε κεντρικό επίπεδο, µε το υπουργείο Περιβάλλοντος να εξετάζει την υιοθέτηση οικονοµικών κινήτρων και την ενθάρρυνση της συνεργασίας του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα για την υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης. Στην ατζέντα των υποψηφίων βρέθηκαν και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού, µε βασικά έργα την ολοκλήρωση της ∆υτικής Περιφερειακής Υµηττού και τη σύνδεσή της µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης µέσω της αστικής σήραγγας Ηλιούπολης. Οπως και η σύνδεση της περιφερειακής Αιγάλεω µε την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και η αναβάθµιση του υφιστάµενου ανισόπεδου κόµβου Σχιστού µε την κατασκευή ακόµη ενός υπερυψωµένου κλάδου.

Τα Πρότζεκτ στη Θεσσαλονίκη:

Λίφτινγκ στο παραλιακό μέτωπο και πάρκο 253 στρεμμάτων 

Στη συµπρωτεύουσα, τα έργα που βρέθηκαν υψηλά στην ατζέντα της φετινής αυτοδιοικητικής αναµέτρησης περιλαµβάνουν την ανάπλαση του παραλιακού µετώπου έκτασης 8,5 χλµ. από το Καλοχώρι µέχρι το Αγγελοχώρι, του οποίου το ειδικό χωρικό σχέδιο αναµένεται να εγκριθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι κυριότερες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν την ανάπλαση και τη διαπλάτυνση της Παλιάς Παραλίας της Θεσσαλονίκης, την ενοποίησή της µε το ακίνητο 200 στρεµµάτων όπου θα κατασκευαστεί το Μουσείο Ολοκαυτώµατος και θα δηµιουργηθεί το νέο µητροπολιτικό πάρκο, αλλά και την ενοποίηση της περιοχής µετά το Μέγαρο Μουσικής µε τη Νέα Παραλία. Για την έναρξη υλοποίησης των έργων, προϋπόθεση αποτελεί όχι µόνο να ολοκληρωθούν τα αναγκαία γραφειοκρατικά βήµατα, αλλά και να εξασφαλιστεί η χρηµατοδότηση.

Περίοπτη θέση έχει και η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, µε το χωρικό σχέδιο του έργου να προβλέπει τη δηµιουργία ξενοδοχείου 120 κλινών, πάρκινγκ έως 3.000 θέσεων αλλά και διατήρηση κάποιων εκ των υφιστάµενων κτιρίων.

Προβλέπεται, ακόµη, η µετατροπή του µισού οικοπέδου, δηλαδή έκτασης άνω των 85 στρεµµάτων, σε µητροπολιτικό πάρκο, ενώ από τα υφιστάµενα κτίρια θα διατηρηθούν µόνο αυτά του Παλαί ντε Σπορ, του Πύργου του ΟΤΕ και του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Στην προεκλογική ατζέντα τη δική της θέση είχε και η ανάπλαση του υπαίθριου χώρου του στρατοπέδου Παύλου Μελά, που έχει έκταση 320 στρεµµάτων, µε ορισµένα από τα ιστορικά κτίριά του να σχεδιάζεται να φιλοξενήσουν τις διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου Παύλου Μελά και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

11.jpg

Υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν περίπου 53 εκατ. ευρώ για τη δηµιουργία του µητροπολιτικού πάρκου, µε 258.700 τ.µ. πρασίνου, 57.000 τ.µ. ελεύθερων χώρων, τη λειτουργική επανάχρηση 25 κτιρίων, την κατεδάφιση 10.000 τ.µ. κτισµάτων και την υλοποίηση των αναγκαίων υποδοµών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ