Στέλιος Πέτσας στο Έθνος: Πού θα βρούµε τα λεφτά την επόµενη µέρα

Στέλιος Πέτσας στο Έθνος: Πού θα βρούµε τα λεφτά την επόµενη µέρα

Τελευταία Ενημέρωση
Με περιορισµό κρατικών δαπανών, επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, χαµηλότερους φόρους, ανάπτυξη και µείωση των πλεονασµάτων θα χρηµατοδοτήσουµε τις παροχές που εξαγγέλλουµε, λέει το στέλεχος της ΝΔ

Υπεραμύνεται της δέσµευσης του Κυριάκου Μητσοτάκη για σταδιακή αποκλιµάκωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσµατος, ως απαραίτητο συστατικό για την απογείωση της ελληνικής οικονοµίας, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας, Στέλιος Πέτσας.

Θεωρείτε εφικτή µετεκλογικά τη µείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσµατος ή απλώς είναι ένα ευχολόγιο εν όψει εκλογών; Γιατί κατά τη γνώµη σας αυτή η µείωση δεν µπορεί να επέλθει µε την παρούσα κυβέρνηση;

Η κυβέρνηση Τσίπρα αντάλλαξε την παραµονή της στην εξουσία µε τη διαιώνιση της λιτότητας. Αυτός που συµφωνεί µε ευκολία σε εξοντωτικά πρωτογενή πλεονάσµατα δεν µπορεί να τα αλλάξει. Η µείωση του δηµοσιονοµικού στόχου που έχουµε προτείνει στο 2% του ΑΕΠ είναι εφικτή. Μια καλύτερη συµφωνία µε τους εταίρους µας βασίζεται σε µια νέα «ρήτρα ανάπτυξης και µεταρρυθµίσεων». Η λογική είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεσµεύεται σε συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις τις οποίες προτείνει και εφαρµόζει η ίδια µε απόλυτη προσήλωση. Και όσο αυτές υλοποιούνται τόσο µειώνονται οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσµατος στο 2% του ΑΕΠ. Αυτή η συµφωνία µπορεί να απογειώσει την ελληνική οικονοµία. Η πρότασή µας είναι συνολική. Συνδυάζει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα µε την κοινωνική δικαιοσύνη για να µη µείνει κανένας πίσω. Η αλλαγή του µείγµατος πολιτικής, µε έµφαση στη µείωση των φόρων και των δαπανών, σε συνδυασµό µε ένα εθνικό σχέδιο µεταρρυθµίσεων του οποίου έχουµε την ιδιοκτησία φέρνει ισχυρότερη ανάπτυξη και µεγαλύτερη απασχόληση. Από την ισχυρότερη και συνάµα «δίκαιη ανάπτυξη» (inclusive growth) θα αυτοχρηµατοδοτούνται τα περισσότερο ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσµατα, όχι από αέναα µέτρα λιτότητας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προαναγγείλει µια σειρά από µειώσεις στη φορολογία και στις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτές θα γίνουν µονοµερώς; Πώς σκέφτεστε να χρηµατοδοτήσετε παροχές τύπου 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα;

Κάποιες από τις παρεµβάσεις µας είναι εµπροσθοβαρείς και κάποιες ξεδιπλώνονται σταδιακά στο βάθος της τετραετίας. Για παράδειγµα, η χορήγηση 2.000 ευρώ για κάθε παιδί κοστίζει περίπου 180 εκατ. ευρώ ετησίως και θα γίνει άµεσα, ενώ η µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, που θα κοστίσει περίπου 850 εκατ. ευρώ, θα γίνει εντός της πρώτης διετίας µε µείωση 20% τον πρώτο χρόνο και 10% τον δεύτερο, µε ταυτόχρονη εναρµόνιση των αντικειµενικών αξιών µε τις εµπορικές. Αντίθετα, η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη στο 15%, από 20% σήµερα, θα γίνει σταδιακά, καθώς συνεπάγεται σηµαντική απώλεια εσόδων περίπου 2 δισ. ευρώ που πρέπει να επιµεριστεί µέσα στην τετραετία. Πού θα βρούµε τα λεφτά; Από πέντε πεδία.

Πρώτον: Περιορισµός των κρατικών δαπανών περίπου 2 δισ. ευρώ την πρώτη διετία. Αυτό θα στηρίζεται, κυρίως, στην αξιολόγηση των δαπανών στο σύνολο της δηµόσιας διοίκησης (spending reviews), στη βελτίωση των αποτελεσµάτων και τη δηµοσιονοµική πειθαρχία στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στην αυστηρότερη αναλογία προσλήψεων/αποχωρήσεων στο ∆ηµόσιο (1 προς 5), στην ενδυνάµωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στην ενίσχυση των συµπράξεων του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό τοµέα.

Δεύτερον: Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, που διευρύνει τη φορολογική βάση, αυξάνει τα δηµόσια έσοδα και δηµιουργεί δηµοσιονοµικό χώρο. Σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ, εάν η Ελλάδα έφτανε το µέσο επίπεδο χρήσης καρτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν υψηλότερα κατά 21% (3,3 δισ. ευρώ περίπου).

Τρίτον: Χαµηλότεροι φορολογικοί συντελεστές, που βελτιώνουν τη φορολογική συµµόρφωση και µειώνουν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή.

Τέταρτον: Υψηλότερη ανάπτυξη, που αποφέρει περισσότερα δηµόσια έσοδα. Από κάθε 1 ευρώ επιπλέον ΑΕΠ τα 50 λεπτά περίπου επιστρέφουν µέσω φόρων και εισφορών στο δηµόσιο ταµείο.

Πέμπτον: Κατάργηση της κυβερνητικής πολιτικής των «υπερπλεονασµάτων». ∆εν πιστεύουµε ότι πρέπει να παράγονται υπερπλεονάσµατα ύψους 3,5 δισ. ευρώ µέχρι το 2022, τα οποία προέρχονται από την υπερφορολόγηση, για να µοιράζει η κυβέρνηση κρατικοδίαιτη επαιτεία σε όσους θεωρεί κοµµατικούς πελάτες.

Η κυβέρνηση σας κατηγορεί ότι πίσω από παροχές κρύβετε επιµελώς το νεοφιλελεύθερο µοντέλο που θέλετε να εφαρµόσετε µεταξύ άλλων στις εργασιακές σχέσεις. Τι απαντάτε;

Οι κυβερνώντες µεγάλωσαν συζητώντας µεταξύ τους για τον ιστορικό ρόλο της Αριστεράς και διέλαθε την προσοχή τους ότι εν τω µεταξύ ο κόσµος άλλαζε, προόδευε. ∆εν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί η κοινωνική οικονοµία της αγοράς στην οποία εδράζονται οι αναπτυγµένες χώρες της Ευρώπης. Γι’ αυτό αναµασούν «τσιτάτα» και δεν έχουν τίποτα να πουν για να γίνει καλύτερη η ζωή των Ελλήνων.

Ο κ. Μητσοτάκης επιµένει ότι η ΝΔ θα κάνει ό,τι µπορεί ώστε να αµβλύνει τις αρνητικές επιπτώσεις της Συµφωνίας των Πρεσπών. Υπάρχουν στην πραγµατικότητα τέτοια περιθώρια; Ελέω Σκοπιανού το κόµµα σας µετατοπίστηκε προς τα δεξιά, όπως σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ;

Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι ένα µεγάλο, λαϊκό κεντροδεξιό κόµµα. Είναι σταθερά προσανατολισµένη στην προάσπιση των συµφερόντων της πατρίδας, µε επίκεντρο τον άνθρωπο. Οταν έχεις τέτοια διαχρονική πυξίδα δεν µετατοπίζεσαι, δεν πνίγεσαι σε µια κουταλιά νερό κυβερνητικής προπαγάνδας, αλλά κυριαρχείς από τις παρυφές της Αριστεράς µέχρι την άκρα ∆εξιά. Οι αρνητικές συνέπειες των τετελεσµένων που δηµιούργησε η επιζήµια Συµφωνία των Πρεσπών αµβλύνονται µόνο από όσους αντιστάθηκαν σε αυτήν, όχι από εκείνους που πανηγύριζαν όταν την υπέγραφαν και εκλιπαρούν για διεθνή βραβεία τώρα που την κύρωσαν.

Ευαγγελίζεστε ως κόµµα το άνοιγµα προς τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Πώς ακριβώς σηµατοδοτείται µια τέτοια διεύρυνση; Θα υπάρξουν πρόσωπα-υποψήφιοι που θα τη συµβολίσουν, ακόµη και εάν αυτά έχουν διατελέσει στελέχη ή και υπουργοί άλλων κοµµάτων;

Η Νέα ∆ηµοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ένα ανοικτό κόµµα. Οσοι σέβονται τις αξίες και πιστεύουν στις ιδέες µας, όσοι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο, είναι ευπρόσδεκτοι στον κοινό αγώνα για την Ελλάδα.

Ποια κόµµατα ή ποιοι πολιτικοί σχηµατισµοί µπορούν να είναι µετεκλογικοί σας σύµµαχοι, ώστε να αλλάξετε τον εκλογικό νόµο µε άµεση ισχύ ή να εκλέξει η επόµενη Βουλή Πρόεδρο της Δηµοκρατίας;

Η αβεβαιότητα βλάπτει σοβαρά την οικονοµία και την κοινωνία. Οι Ελληνες έπαθαν και έµαθαν από τα λάθη του παρελθόντος το 2009 και το 2015 όταν, δύο φορές, η αντιπολίτευση προκάλεσε πρόωρες εθνικές εκλογές µε αφορµή την εκλογή του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Το 2019 θα δώσουν ισχυρή εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να αποµακρυνθεί κάθε αβεβαιότητα που µπορεί να συνδέεται µε την εκλογή Πρόεδρου της ∆ηµοκρατίας σε λίγους µήνες.

Ακολουθήστε το ethnos.gr στο Instagram

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ APP ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ethnos.gr - App Store Ethnos.gr - Google Play
ΣΧΟΛΙΑ <% totalComments %>
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Tο ethnos.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετεί τις απόψεις αυτές. Διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά, υβριστικά, ρατσιστικά ή άλλα σχόλια που προτρέπουν σε άσκηση βίας. Επίσης, σχόλια σε greeklish και κεφαλαία δεν θα δημοσιεύονται ενώ το ethnos.gr, όταν και όπου κρίνει, θα συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε εδώ τους όρους χρήσης.

Προσθήκη Σχολίου
<% replyingComment.name %>
Ακύρωση
Το σχόλιό σας έχει προωθηθεί για έγκριση
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Google.

NETWORK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΞΥΠΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ