ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ & ΕΥΔΑΠ: Αίτηση, κριτήρια, προϋποθέσεις και ποια η προθεσμία. Πως γίνονται οι αιτήσεις, οι δικαιούχοι & τα δικαιολογητικά.